Adataink

NÉV:                                          MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG
SZÉKHELY:                                 1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33
ADÓSZÁM:                                18045477-1-43
CÉGJEGYZÉKSZÁM:                   6PK69997-2
STATISZTIKAI SZÁMJEL:            266295

BANKSZÁMLA:

OTP  (1051 Budapest, Nádor utca 16.)

számlaszám:                            11711034-20805412
IBAN :                                        HU24117110342080541200000000
SWIFT kód :                               OTPVHUHB

TAGDÍJ

A MMTtagságra jelentkezőknek e-mailben kell jelezniük csatlakozási szándékukat a Társaság titkárának (jelenleg: Dr. Balázsi Katalin, balazsi.katalin@ek-cer.hu).
Az e-mailnek tartalmaznia kell a jelentkező teljes nevét, e-mail címét és hovatartozását, valamint postai címét.
A tagdíjat a honlapon feltüntetett pozíciónak megfelelően kell befizetni.

Az MMT tagdíj fedezi az EMS tagsági díjat is.

Rendes tag:                                3600 Ft
PhD hallgató:                             2000 Ft

EMS tagság nélkül nyugdíjas és TDK/PhD hallgató tagjaink mentesülnek a tagdíjfizetés alól.