Adataink

NÉV:                                          MAGYAR MIKROSZKÓPOS TÁRSASÁG
SZÉKHELY:                                 1083 Budapest, Szigony u. 43.
ADÓSZÁM:                                18045477-1-43
STATISZTIKAI SZÁMJEL:             266295

CÉGKAPU-REGISZTRÁCIÓ ADATAI:
Cégkapu címe:                          18045477#cegkapu
Cégkapu neve:                          Magyar Mikroszkópos Társaság

BANKSZÁMLA:
OTP (1051 Budapest, Nádor utca 16.)
Számlaszám:                             11711034-20805412
IBAN :                                        HU24117110342080541200000000
SWIFT kód :                               OTPVHUHB

TAGDÍJ

A MMTtagságra jelentkezőknek e-mailben kell jelezniük csatlakozási szándékukat a Társaság titkárának (jelenleg: Dr. Orsó Evelin, orso.evelin.katalin@semmelweis.hu).
Az e-mailnek tartalmaznia kell a jelentkező teljes nevét, e-mail címét és hovatartozását, valamint postai címét.
A tagdíjat a honlapon feltüntetett pozíciónak megfelelően kell befizetni.

Az MMT tagdíj fedezi az EMS tagsági díjat is.

Rendes tag:                                5000 Ft
PhD hallgató:                             3000 Ft

EMS tagság nélkül nyugdíjas és TDK/PhD hallgató tagjaink mentesülnek a tagdíjfizetés alól.