Vezetőség

Dr. Kittel Ágnes

elnök
MTA doktora
tudományos tanácsadó
ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Balázsi Katalin

Dr. Balázsi Katalin

osztályvezető
ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Dr. Röhlich Pál

Dr. Röhlich Pál

az MMT tiszteletbeli elnöke
MTA doktora
professor emeritus
Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Kovács Kristóf

Dr. Kovács Kristóf

egyetemi docens
Pannon Egyetem, Anyagmérnöki Intézet

Cserep Csaba

Dr. Cserép Csaba

ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Dr. Kristóf Zoltán

Dr. Kristóf Zoltán

egyetemi docens
ELTE Növényszervezettani Tanszék

Radnóczi György Zoltán

Dr. Radnóczi György Zoltán

ELKH Energiatudományi Kutatóközpont, Vékonyrétegfizika Laboratórium

Pécz Béla

Dr. Pécz Béla

MTA lev. tagja
igazgató
ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet

Puskár Zita

Dr. Puskár Zita

tudományos főmunkatárs
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Dr. Orsó Evelin

Dr. Orsó Evelin

titkár és pénztáros
kutatóprofesszor
Semmelweis Egyetem, ÁOK, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest