MMT2023

      MMT2023 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A változás az élet egyik jele, és az a társaságokra is igaz. Minden külön szervezés nélkül is többen voltunk, mint eddig bármikor, előadótermünk sem a megszokott volt, a program szerkezete is eltért egy kicsit az eddigiektől. A céges előadások most nem képeztek külön szekciót, közgyűlésünk pedig a péntek délutáni program része lett.
Az igazi változás azonban abban nyilvánult meg, amiért már vagy húsz éve dolgozunk. Az előadások legalább harmadában a cél nem a saját, kisebb-nagyobb részben mikroszkópos technikákkal elért saját eredmény, hanem az adott kérdés megválaszolására alkalmazott technikák-módszerek előnyeinek, a bennük rejlő lehetőségeknek követhető bemutatása volt, ajánlás a megvalósítás módjairól, figyelemfelhívás az elkerülendő-elkerülhető nehézségekre. Megosztása annak, ami egy másik mikroszkópos számára még akkor is érdekes és fontos, ha az éppen bemutatott eredmények valódi jelentősége számára esetleg nem minden részletében világos. Bár korábban is voltak olyan előadóink, akik ezt a célt tartották szem előtt, most azonban úgy tűnik, végre sikerült áttörést elérni!
Ezt a konferenciát a mikroszkópiát szerető, fejlődését, lehetőségeit saját kutatási területük lehetőségein túl is ismerni akarók hozták létre, akik úgy gondolták, ez a közös érdeklődés ugyanúgy erős alapja lehet egy éves rendszerességű találkozónak, mint bármelyik kutatási téma. Az, hogy vagy két évtizede már az anyag- és élettudományi előadások sincsenek külön szekciókban, ennek a feltételezésnek igazát bizonyítja. Az pedig, hogy végre általánossá kezd válni a törekvés arra, hogy azt mutassuk be, amiből egy másik mikroszkópos a legtöbbet tanulhat, nagy siker.

De térjünk vissza  a programhoz, ami most is meghívott előadóinkkal kezdődött.
A Portugáliában és az Egyesült Államokban is dolgozó és oktató Paulo Ferreira professzor nagy fejlesztés előtt álló intézetének rövid bemutatása után energiaátalakítást katalizáló nanorészecskék fejlett elektronmikroszkópos módszerekkel történő vizsgálatáról tartott előadást. Ha előadása minden részletét nem is értette minden élettudomány területén kutató, a vizsgálat célja, fontossága előtte nem volt kérdéses. Azt, hogy Ferreira professzor nem csak saját kutatási területén jártas, előadások után feltett lényegre törő kérdései is igazolták. Külön köszönet illeti, hogy a fiatal előadók előadásait is végighallgatta, mi több, kérdezett is. Mint mondta, a magyar nyelvű előadásokat is figyelemmel tudta követni az angol szövegű feliratok segítségével, melyek a lényeg megértéséhez mindig elegendők voltak. Jó ötletnek tartotta a témák váltakozását is.
Másik meghívott előadónk, Ádori Csaba, a stockholmi Karolinska Intézetből érkezett. Mikroszkópos felvételeinek és videóinak ugyan nem tett jót az ehhez gyenge felbontású projektor, de azok még így is tanúsították, hogy kiemelkedően magas szinten alkalmazza a síkfény mikroszkópiát, melyről még a járványos idők előtt a módszer egyik kidolgozója, Ernst Stelzer professzor tartott nálunk remek előadást. Sosem hallottunk azonban még részleteket arról, miként lehet áttetszővé-átláthatóvá tenni a szöveteket, szerveket ehhez a módszerhez. Csaba bámulatos képeit és videóit csak azért nem irigyelte senki, mert azt is megosztotta velünk, mekkora kihívás ilyen eredményeket elérni.
Régi, elismert és néhány hónapja Eötvös-koszorúval kitüntetett kollégánk, Dódony István ünnepi előadásából még egy mikroszkóppal soha nem dolgozó is megértette, hogy minden kép adatot hordoz, így aki az eredeti képen oly ártatlan módosítást is végrehajt, mint a kontraszt növelése vagy világosítás, és utána számol a képpontok adataival, meghamisítja a mérést. Mivel a mikroszkópia a képek minden szépsége mellett is egyre inkább a képpontok mögötti adatokról szól, jó volt ezt hallani mindenkinek, tevékenykedjen akár az élet-, akár az anyagtudomány területén!
Horváth Péter (SzBK és Helsinki) lenyűgöző előadásának a címe is hasonlóra utalt: Élet a pixelek mögött. Előadásának hatását pedig nem csak az utána feltett számos kérdés, de a hallgatóság egyik tagjától hallott megjegyzés is mutatja, miszerint igen nagy dolog és hálásak lehetünk érte, hogy eljött kis társaságunkhoz.
Így igaz. Nagyon szerencsések vagyunk, mert nem hiszem, hogy sok olyan aprócska társaság lenne még, melynek konferenciájára kutatási területének annyi világnagysága fogadott el már meghívást, mint ahányan nálunk jártak az elmúlt 20 évben. Talán nem tévedek nagyot, hogy abban a reményben jönnek, részvételük és előadásuk valódi inspirációt jelenthet hallgatóik számára, és elsősorban a fiatalabbakat a kiválóság elérésére serkenti.

Fiatal előadók versenye

Az öt perces előadási időkorlátot a 18 előadó legtöbbje betartotta, aki pedig nem, annak bizony rontotta esélyét a pontozásnál. Mindent összevetve elmondható, hogy jó színvonalú, élvezhető, és az üléselnököknek is köszönhetően, érdeklődéssel követett szekció volt, az eredményt pedig azok adott pontszámai határozták meg, akik az előadásokat végig hallgatták.
A győztes Molnár Zsombor (Pannon Egyetem) lett, aki a MMT 250 eurós támogatását nyerte egy mikroszkópos konferencián való részvételhez.
Különdíjas lett – oklevelet és egy üveg minőségi bort nyert – Máté-Schwarcz Dóra Anett (KOKI), Balázs-Németh Krisztina (SE), Soós Ádám (SE) és Enkhbileg Enkhjin (ELTE) a bemutatott szép előadásért és a kérdésekre adott, kutatási témájának alapos ismeretét tanúsító válaszaiért.

A péntek délutáni közgyűlés keretében számolt be Szigethy András (Technoorg Linda) az általuk alapítandó Barna Árpád-díjjal kapcsolatos tudnivalókról. Elképzelhető, hogy jövőre már az első díjazott előadását is meghallgathatjuk!
A szombat délelőtti program szinte minden előadásában, kutatási témától függetlenül, a lényeg valamilyen mikroszkópos módszer bemutatása volt, így ennél szebben és jobban nem is zárulhatott volna konferenciánk.

Köszönet
Köszönjük a konferenciánk sikeréhez való hozzájárulását minden felkészült előadónknak, a feladatukat komolyan vevő, előadókat és hallgatóságot egyaránt segítő üléselnököknek, támogató cégeinknek és előadóiknak, valamint Steinbach Gábornak, aki Barna László kezdeti segítségével megújította a konferencia honlapját, és folyamatosan dolgozik tökéletesítésén.