MMT 2022 Konferencia ProgramCsütörtök

2022. május 05.


11:30 –

Regisztráció


12:30 – 14:00

Ebéd


14:00 – 14:10

Kittel Ágnes (az MMT elnöke, ELKH KOKI)

Konferencia megnyitó


14:10 – 15:00

LOSONCZY ATTILA (Columbia Univ NYC, US)

In vivo functional imaging of cellular and circuit dynamics supporting navigation and learning in the rodent hippocampus (előadás Zoom közvetítéssel)FIATAL ELŐADÓK VERSENYEElnök: Orsó Evelyn / Kolonits Tamás


15:00 – 15:10

Dódony Erzsébet (ELKH EK MFA)
In situ TEM vizsgálatok nikkel-szilicid vékonyréteg rendszerben


15:10 – 15:20

Szocsics Péter (ELKH KOKI, HAL)
A primer motoros kéreg vulnerabilitásának immunhisztokémiai vizsgálata szkizofréniás betegek agyszövetében – agyféltekei különbségek


15:20 – 15:30

Hegedűs Tímea (SZTE)
Bór-nitrid nanogömbök funkcionalizálása polielektrolitokkal és a kolloid stabilitásuk vizsgálata


15:30 – 15:40

Enkhbileg-Enkhjin (ELTE)
Egy levél élete


15:40 – 15:50

Bali Henrik (SZTE)
Tervezett nanokatalizátorok nagynyomású CO2 hidrogénezési reakcióban


15:50 – 16:00

Kilin Viktor (SE)
A dipeptidil peptidáz 4 enzim lehetséges szerepe a gyulladásos folyamatokban


16:00 – 16:10

Hegedűs Máté (ELTE)
Anizotrópia vizsgálata fogzománcban pásztázó elektron-mikroszkópos és Raman spektroszkópos módszerekkel


16:10 – 16:20

Lange-Enyedi Nóra Tünde (CsFK FGI)
Barlangból kitenyésztett baktériumtörzsek amorf kalcium-karbonát kiválasztásának tanulmányozása


16:20 – 16:30

Lázár Anett (CsFK FGI)
Metastabil kalcium-karbonát módosulatok átalakulásának vizsgálata kontrollált körülmények között

KávészünetElnök: Orsó Evelyn / Kolonits Tamás


16:50 – 17:00

Novák Zoltán (SZTE)
Többrétegű poli(pirrol) rétegek elektropolimerizációja különböző elektrolitoldatokban, valamint morfológiájuk és elektroaktivitásuk értékelése


17:00 – 17:10

Szekeres-Paraczky Cecília (ELKH KOKI, HAL)
A kannabinoid receptor1 immunpozitív periszomati-kus beidegzésének vizsgálata epilepsziás betegek diszpláziás kérgének principális sejtjein


17:10 – 17:20

Vásárhelyi Lívia (SZTE)
Szemcsés anyagok keveredésének jellemzése mikro-CT technikával és DEM szimulációkkal


17:20 – 17:30

Polgár Tamás Ferenc (SZBK)
Az idegrendszer gyulladásos állapotának értékelése fraktálgeometrián alapuló mikroglia sejtprofil klaszterezéssel


17:30 – 17:40

Olasz Dániel (ELKH EK MFA)
AlCu mikrokombinatorikus vékonyrétegek mechanikai és szerkezeti tulajdonságainak összefüggései


17:40 – 17:50

Spisák Krisztina (SZBK)
A Schwann sejtek kalcium homeosztázisának elektron-mikroszkópos vizsgálata ülőideg axotómiát követő Waller-féle neurodegenerációban


17:50 – 18:00

Hajagos Nagy Klára (ELKH EK MFA)
Cu-Mn szilárd oldat rétegek mikroszerkezetének és morfológiájának kombinatorikus feltérképezése


18:00 – 18:10

Sóti Adél (ELTE)
Különböző ionok gátló hatása búza (Triticum aestivum L.) növények zöldülése folyamán


18:30 – 19:30

Vacsora


20:00 –

BorkóstolóPéntek

2022. május 06.Elnök: Pécz Béla


09:00 – 09:45

PÉTER TÖRÖK (Univ. Singapore)
Brillouin imaging in biology


09:45 – 10:10

PHILOMELA KOMNINOU (Aristotle University of Thessaloniki)
InN/GaN digital alloys: Strain-composition coupling at the atomic monolayer scale


10:10 – 10:30

Csúcs Gábor (ETH, Zürich)
Quantitative Phase Imaging using a holotomographic system


10:30 – 10:50

Pósfai Mihály (Pannon Egyetem)
Ásványok és mikroorganizmusok közötti kapcsolatok a Balaton vizében

Kávészünet

CÉGES ELŐADÁSOKElnök: Czigány Zsolt


11:10 – 11:30

Guillaume Brunetti (JEOL (Europe) SAS)
JEOL ARM family and IDES integration


11:30 – 11:50

Godó Soma (UNICAM Magyarország Kft.)
STED képalkotás: szuperrezolúció néhány kattintással


11.50 – 12:10

Andreas Nowak (Leica Microsystems)
CRYO CORAL


12:10 – 12:30

Emine Korkmaz (Thermo Fisher)
Infectious Disease Research; virus analysis using Cryo Electron Microscopy


12:30 – 13:30

EbédBARNA ÁRPÁD EMLÉKELŐADÁSOKElnök: Pécz Béla


14:00 – 14:20

Barna B. Péter (ELKH EK MFA)
Transzmissziós elekronmikroszkópba beépített kísérleti berendezéssel az innovatív vékonyrétegkutatás élvonalában. Barna Árpád munkásságáról


14:20 – 14:40

Menyhárd Miklós (ELKH EK, MFA)
Miért szükséges a felületfizika a TEM minta készítéséhez? Árpi (Barna Á.) emlékére


14:40 – 15:00

Radnóczi György (ELKH EK, MFA)
TEM minták ionsugaras vékonyítása. Barna Árpádnak, a módszer megalapozójának emlékére


15:00 – 15:20

Radnóczi György Zoltán (ELKH EK, MFA)
Fókuszált ionsugárral készített minták tisztítása kis-energiás Ar+ ionnyalábbal


15:20 – 16:00

Kovács András (Forschungszentrum Jülich)
Elektronmikroszkópia 2.0


16:00 – 16:15

Konferencia csoportkép


16:15 – 18:00

Lyukasóra’


18:00 – 18:45

Vacsora


19:00 – 20:00

JOACHIM FRANK (Columbia University)
Capturing motion by cryo-EM: resolution in time and state space (előadás Zoom közvetítéssel)


20:00 –

Tisztújító közgyűlés és a képpályázat díjainak átadása

Szombat

2022. május 07.Elnök: Németh Péter


09:00 – 09:40

ROBERTO BALBONI (Univ. Bologna)
Electron beam shaping in the TEM: theory, design and applications in the Q-SORT project (CNR IMM – Bologna)


09:40 – 10:00

Kis Viktória (ELKH EK MFA)
Nanokristályos anyagok Rietveld analízise elektrondiffrakciós mérések alapján


10:00 – 10:20

Kolonits Tamás (ELKH EK MFA)
Ciszteintartalmú elektrolitból leválasztott nikkel rétegek mikroszerkezete, keménysége és termikus stabilitása


10:20 – 10:40

Czigány Zsolt (ELKH EK MFA)

Kalibrációs eljárás fejlesztése aberrációkorrigált Themis mikroszkópon a SAED pontosságának javítására
KávészünetElnök: Keresztes Áron


11:00 – 11:10

Siska Flóra (ELTE)
A közvilágítás hatása a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis L.) anatómiájára és élettanára


11:10 – 11:30

Ali Shan Malik (SzTE)
Transmission Electron Microscopy of Ceria Supported Metal Nanoparticles


11:30 – 11:50

Váczi Tamás (ELKH WIGNER)
Femtoszekundumos SRS mikroszkópi képalkotó rendszer spektrális fókuszálással


11:50 – 12:10

János L. Lábár (ELKH EK MFA)

A TEM szerepe a Qubitek fejlesztésében


12:10 – 12:30

Rácz Bence (ÁOE, Budapest)
A hipotalamusz melanokortin sejtjeinek ultra-strukturális változásai az öregedés során


12:30 – 12:45

A konferencia zárása


12:45 – 14:00

Ebéd